Holmegaard Glasværk

På billedet ses Henning Rasmussen på Holmegaard Glasværk.

Ved sit 50 års jubilæum var han anfanger/indvarmer på ”Hvidbens” værksted.

Han var søn af hjemmeslagter Peter Rasmussen Brandelev/Nr.Tvede og broder til glasmager Ernst Rasmussen.

Kaldenavne: ”søster og svoger”, ”søster” og til sidst : ”gule bjørn”.

Læs om andre øgenavne på Holmegaard Glasværk.

Årstal på billedet er ukendt.

Billedet er udlånt af Hennings datter, Lotte Rasmussen.

Historien om Holmegaard Glasværk.