Nye & Gamle Fensmark på kommunens hjemmeside

Nye & Gamle Fensmark er nu også at finde på kommunens hjemmeside. Tryk på → Næstved Kommune, og tryk på “Læs mere om Fensmark”.

Fensmark.

Første gang man støder på ordet Fensmark er i 1302, hvor området bliver benævnt; Fænismarkæ (fanath = kvæg).

Arkæologiske fund viser, at der har været livlig aktivitet meget langt tilbage. F.eks. har man nedenfor Fensmark Kirke fundet en lille boplads fra ca. 11.000 f.Kr.. Mange andre fund viser, at der har været mennesker her siden da.

Andre arkæologiske fund.

Møntfund i forbindelse med et af de utallige ombygninger af Fensmark Kirke daterer kirken tilbage til 1100-tallet, så der har uden tvivl været et samfund omkring kirken, hvor kirken har været omdrejningspunkt for placering af de første bebyggelser.

11140395_1599629466963251_5854814372098518781_n1

Fensmark Kirke – udlånt af Poul Bent Christensen

Arkivoptegnelser nævner, at der i 1651 var 21 gårde i Fensmark Sogn. De fleste tilhørte Holmegaard Gods, men kirken (bispen) ejede også enkelte. Landboreformerne i slutningen af 1700-tallet ændrede denne struktur, og gårdene overgik efterhånden til selveje.

Digteren Christian Winther har også sat sit aftryk på Fensmark, idet det er digterens fødested. Christian Winther blev født 29. juli 1796 i byens stadig eksisterende præstegård. Blandt hans mest berømte værker er Skriftestolen fra 1843 og Hjortens Flugt fra 1855. Han døde efter et langt og begivenhedsrigt liv i Paris i 1876.

Egentlig bydannelse begyndte i den første halvdel af 1900-tallet, hvor der blev bygget boliger langs indfaldsvejene til Fensmark, og efter Anden Verdenskrig tog udbygningen for alvor fart, og den foregår stadigvæk.

I 1900-tallet var der mange butikker, men nu er handlen koncentreret i Fensmark Brugsforening og nogle få fastfoodbutikker.

Der bor knap ca. 5000 indbyggere i Fensmark, og der er et levende foreningsliv og stor opbakning til de forskellige arrangementer.

Holmegaard Gods

Navnet Holmegaard nævnes første gang i 1327. Man mener, at stedet er anlagt i 1305 af johannitermunke, der kom til egnen for at lære de lokale at lave teglsten. Den nuværende hovedbygning har Claus Daa ladet opføre i 1635, og dens bindingsværk er så unikt, at bygningen betragtes som en af Skandinaviens mest bevaringsværdige.

Holmegaaard Gods ligger i Holme Olstrup Sogn i Næstved Kommune.

Nu drives Holmegaard Gods af godsejer Christian Ivar Schau Danneskiold Lassen, og indtægterne kommer fra landbrug, jagt- og fiskeri, brændesalg, boligudlejning samt udlejning af Skovridersalen til konferencer, fester m.m..

Holmegaard Glasværk

Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe havde i 1801 købt Holmegaard Gods for at udnytte tørvene i Holmegaard Mose til glasproduktion. Danmarks glasproduktion foregik egentlig i Norge, som med deres store rigdomme af træ, kunne levere nok brændsel til smeltning af glasset. I 1814 blev Norge selvstændigt og derfor var det, hvis man ville have en egen glasproduktion, nødvendigt at tænke i alternative baner. Her kom Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes forudseenhed ind i billedet. Han døde dog i 1823, men hans enke, Henriette Danneskjold Samsøe, fortsatte med planerne, og i 1825 ansatte hun nordmanden Christian Wendt, som sammen med sin søn, Peter, byggede den første glasovn. Den startedes 5. november 1825, og dermed var produktionen af grønne flasker i gang. I forbindelse med glasovnen blev der bygget arbejderboliger til glasmagerne, og de første var Glasværksvej 43, 45 og 47. Siden udvidede Glasværket med flere ovne, og der blev bygget arbejderboliger i takt med antallet af arbejdere. I 1845 arbejdede der på selve Glasværket 80 mand, men i mosen var op til 400 mand travlt beskæftiget med at skære tørv i sommerperioden.

For at kunne lave serviceglas, måtte man ”importere” glasmagere fra Böhmen, og man fik tyskere op til at sætte tørvegravningen i system. Området omkring glasværket udviklede sig efterhånden til et lille samfund med egen skole, købmand, marketenderi osv. Til de katolske arbejdere indrettede man et lille kapel i en af arbejderboligerne

det-katolske-kapel-venstre-driftbestyrer-karl-schluter-illona-wieselmann-og-redaktoer-gunnar-buchwald-billede-er-fra-8-juli-1951

Det Katolske Kapel – udlånt af Næstved Museum

Siden gik det slag i slag med udvidelser, og i starten af 1900-tallet fik man kunstnere tilknyttet som glasdesignere, og Holmegaard Glas blev et stærkt brand. Glasværket indgik i løbet af 1900-tallet i forskellige samarbejdsrelationer. Man havde forladt tørv som opvarmningskilde og var overgået til olie, og oliekrisen i 1975 satte glasværket på en hård prøve.

Billedhuggeren og keramikeren Arne Bang blev tilknyttet Holmegaard Glasværk i 1929, og bosatte sig i byen. På dette tidspunkt var broderen Jacob E. Bang tilknyttet glasværket som designer. Arne Bang satte sit tydelige aftryk på Fensmark. På Fensmark Kirkegård står hans mest kendte kunstværk, “Den faldne kriger“. Desuden Høstpigen som også ligger ved Fensmark Kirkegård.

13393345_10209587995403246_1014351775_n1

Høstpigen skabt af Arne Bang – billedet er skænket til Nye & Gamle Fensmark af Leif Rostgaard Nielsen

I 2004 blev glasværket overtaget af en investorgruppe med Peter Normann Nielsen og Steen Gude i spidsen. De dannede i 2006 Holmegaard Entertainment A/S, og samme år åbnede Holmegaard oplevelsescenter “Det levende Glasværk”. I forbindelse med finanskrisen i 2008 gik Stone Invest konkurs, og dermed var det også slut for Holmegaard Glasværk.

Når det er sagt, skal det dog nævnes, at der stadig produceres glas på kanten af Holmegaard Mose. Ardagh Group har en stor afdeling til fremstilling af industriglas, og de beskæftiger mellem 200 og 500 mand.