“Fensmark Sogns Sprøite”

Fensmarks Sogns brandsprøjte, som er dateret til anden halvdel af 1800-tallet.

Nye og Gamle Fensmark har tidligere omtalt brandsprøjten, som var placeret ved Fensmark Præstegård.

Fensmark Præstegård med sprøjtehuset i forgrunden. I huset stod den hestetrukne brandsprøjte. Et nyt sprøjtehus blev senere bygget mellem Kommunehuset og den nye kirkegård. Billedet er udlånt af Poul Bent Christensen, søn af tidligere glasmager Ludvig Christensen. Foto er fra før 1920, da mindestenen for Christian Winther, endnu ikke er placeret foran præstegården.

Verner Hansen fortæller her om brandsprøjtens sidste mission:

Hermed en beretning om brandsprøjtens sidste opgave, med vand i tønden. Men først lidt forhistorie. Sprøjten er bygget af. fa Ginge, og den blev antagelig købt af sognerådet i Fensmark ca. 1875. Der blev bygget et “Sprøjtehus” foran Præstegården. Da der i 1919-20, blandt borgere i byen, fremkom en idé om at lave et minde for Chr. Winther, skulle mindestenen selvfølgelig stå foran Præstegården, så sprøjten måtte flyttes. Et nyt sprøjtehus blev bygget på pladsen ved Kommunehuset/Assistens kirkegård. Her stod sprøjten i mange år, og i tilfælde af brand, blev den hentet af frivillige brandfolk blandt borgerne. Senere da Næstved Brandvæsen overtog brandslukningen, blev sprøjten kun kørt frem ved øvelser sammen med Næstved Brandvæsen og Glasværkets brandberedskab.

Verner var ansat på glasværket i årene 1950-2002. Dels som elev på laboratoriet, driftsfunktionær i E-afdeling (ovntekniker) og leder af museum og prøvesamling. På nuværende tidspunkt arbejder Verner med glasregistrering for Næstved Museum. Sidstnævnte har også gjort det muligt for Nye & Gamle Fensmark at tage diverse fotos af brandsprøjten. 

16523673_10211965007147054_1177109946_o

Foto: Linette Bach

16593382_10211965005787020_547304445_o

Foto: Linette Bach

16523034_10211965007067052_911088494_o-crop

Foto: Linettte Bach

16586805_10211965006067027_73917718_o

Foto: Linette Bach

16593594_10211965006827046_235408563_o

Foto: Linette Bach

16593645_10211965006507038_495929307_o

Foto: Linette Bach

 

Læs historien om mindestenen for Chr. Winther