Historien bag Fensmark gadekærs udsmykning

Historien bag gadekærets udsmykning

Gadekæret har i generationer været samlingspunkt for byens borgere.

  • Skøjteløb om vinteren og Uranias pinsekoncerter. Sidstnævnte afholdes hvert år, pinsemorgen kl. 8.00.

Pinsekoncert ved gadekæret i 2019. Foto: Linette Bach

Ved landsbyens gadekær er placeret:

  • Mindestenen for M.A.Th. Kann, som var stifter af Fensmark Sangforening. Kann stiftede også Fensmark Sygekasse, som blev stiftet i 1867. 10 år efter stiftede han De Forenede Sjællandske Sygekasser.

Sidstnævnte er grundlaget for mindestenen ved gadekæret.

 

I kort gåafstand til gadekæret ligger Fensmark Brugsforening, Fensmark præstegård og Fensmark Kirke.

Den kendte digter Chr. Winther blev født i Fensmark præstegård. Her kan du se mindestenen, som er placeret foran bygningen.

Fra kirken kan du følge den gamle arbejdersti, som fører dig ned til Holmegaard Glasværk og Holmegaard Mose.

“På september-mødet 1929 beslutter man sig for at støbe omkring Gadekæret.

På august-mødet 1930 ansøger proprietær Chr. Christensen om at få hævet vandstanden i Fensmark Gadekær ca. en halv alen.

Den 19 juli 1934 beslutter man sig for at oprense Gadekæret i Fensmark.

I juni 1937 er den gal igen og sognerådet lader undersøge, hvad en oprensning koster.

I juli 1937 får tromlefører J.P. Hansen tjansen for 290 kr. 

På juli-mødet 1932 beder Peter Hansen om tilladelse til at stensætte det nordvestlige hjørne af Gadekæret samt at tilplante det med blomster. Sognerådet anbefaler initiativet, og beslutter, at Peter Hansen kan få brugsret over stykket for 5 år ad gangen. På samme møde beslutter man, at i stedet for at reparere slusen ved nedkørslen til Gadekæret vil man optage stenkisten og nedlægge rør. 

På august-mødet beder Fensmarks beboere om lov til at få pladsen omkring Gadekæret stillet til rådig ”til beplantning og vedligeholdelse”. Sognerådet imødekommer andragendet og bringer de, beboere, der vil stå for vedligeholdelsen en tak.

På september-mødet 1932 beder Bylauget om et tilskud fra Chr. Wintherfonden til en flagstang og et flag til Bypladsen. Man vil også gerne af hjælp til at pynte på Chr. Wintherpladsen. Sognerådet bevilger 500 kr. til flagstangen og flaget og 25 kr. til beplantning af Chr. Wintherpladsen.

På oktober-mødet 1932 ansøger Fensmark Bys beboere ved glassliber Aage Hansen om at få flyttet Sprøjtehuset fra pladsen ved Gadekæret. Sognerådet vælger formanden til at forhandle med Aage Hansen.

Se sprøjtehuset da det stod ved Fensmark præstegård og se den hestetrukne brandsprøjte.

På november-mødet 1932 imødekommer Sognerådet ønsket om flytning af Sprøjtehuset fra Gadekæret til pladsen ved den nye kirkegård. Man vil give et tilskud på 85 kr. men så skal beboerne selv gøre arbejdet.