Afhentning af billeder

dine-6

Nyt spændende materiale

dine-7

Nye spændende albums fra Agnete Hovgaard Plambek

dine-8

Billeder fra Dorthe Nygaard

dine-9

Billeder fra Inga Jensen

dine-10

Ditte og Poul Erik har her fundet billeder frem (Stifter af Nye & Gamle Fensmarks forældre)

dine-12

Inger og Hans på Røjlevej

dine-13

Returnering af billeder af Urania hos Lene Jensen

dine-14

Billedmateriale afhentes hos Poul Bent på Stadionvej

dine-15

Billedmateriale afhentes hos Birgit og Helmer Pedersen

dine-16

Besøg hos Eva på Stenskovvej 56 i dag. Gitte til venstre datter af Eva, og Inge til højre datter af Eva og Henry på Stenskovvej 29.

dine-17

En hilsen fra Anni og Tage Sejling, hvor fine billeder blev afhentet

dine-18

Besøg hos tidligere Glasmager Kaj Rasmussen. Kaj var ansat på Holmegaard Glasværk i 47 ½ år.

12088157_1632456093680588_9085683874299905243_n1

Besøget hos Tove Pedersen Her er Tove inde på Nye & Gamle Fensmark, hvor hun kigger på et billede af sin far, som var mælkemand i Fensmark.

dine-19

Besøg hos Else Nyberg Nielsen i Fensmark

dine-21

Besøg hos Grethe og Verner var ansat på glasværket i årene 1950-2002. Dels som elev på laboratoriet, driftsfunktionær i E-afdeling (ovntekniker) og leder af museum og prøvesamling. På nuværende tidspunkt arbejder Verner med glasregistrering for Næstved Museum. Grethe var ansat i 29 år på glasværket. Dels på tegnestuen og salgsafdelingen (emballage). Tak for gæstfriheden, fantastiske historier, materiale og opbakning til siden

12279068_1644989399093924_8608993807564344467_n1

Besøg hos Edith Nielsen idag, hvor Nye & Gamle Fensmark også her fik spændende materiale med hjem. Edith var gift med Arne “Hvidben” Nielsen, og var ansat 22 år på glasværket.

dine-23

Besøg hos Carl Willy. Carl Willy startede som hyttedreng i ca. 1931, hvor han umiddelbart efter forlod glasværket. Returnerede dog til glasværket i 1958. Først som sorterer i ca. 1 års tid, og herefter som portner. Sidstnævnte indtil 1981.

dine-24

Så blev yderligere en erindring afhentet. Denne gang hos Tove, som er datter af tidligere Mælkemand Hans Christoffer Hansen. Tove er født og opvokset på Villavej 1 (husnummer er i dag nr. 25, da man på et tidspunkt, af en eller anden årsag ændrede husnumrene) Huset på Villavej blev bygget i år 1900.

dine-25

Besøg hos Keld Erik Hansen, som tidligere har haft bopæl på den tidligere sognefogedgård, som er beliggende på adressen Krags Krog 3. Keld Erik boede på gården i tidsrummet 1943-2010. Maleriet som Keld Erik sidder med, er over 100 år gammelt, og viser “Sognefogedgaarden”.

dine-26

Besøg hos Esther Kristiansen (født Sørensen) Esther er født og opvokset på Villumsgaard.

dine-27

Besøg i Fensmark! Denne gang hos Pia og Kim Makienok. Pia er datter af Maja og tidligere glassliber Erik Makienok.

13342883_1719837911609072_5838239138737314552_n1

Besøg hos Tommy Chr. Petersen på Stenskovvej.  Tommy var tidligere læsseformand på Holmegaard Glasværk i perioden 1973-2006.

dine-29

Besøg på Holmegaard Gods i dag. Christian Danneskiold Lassen tog imod

14184334_1753867884872741_6302453234562602587_n1

Besøg hos Poul-Erik Andersen, svigersøn af tidligere købmand Carl Louis på Stenskovvej. Poul-Erik arbejdede selv 14 år i “Carl Louis Købmandsforretning”. Overtog forretningen i 1982.