Området ved Fensmark gadekær, Fensmark kirke og Fensmark præstegård

Ved landsbyens gadekær er placeret:

Mindestenen for M.A.Th. Kann, som var stifter af Fensmark Sangforening. Kann stiftede også Fensmark Sygekasse, som blev stiftet i 1867. 10 år efter stiftede han De Forenede Sjællandske Sygekasser.

Sidstnævnte er grundlaget for mindestenen ved gadekæret↓

Læs mere om M.A.Th. Kann 

 

 

Statuen Mor Danmark, som er skabt af keramikeren og billedhuggeren, Arne Bang↓

Læs mere om Arne Bang

 

 

Uranias pinsekoncerter. Sidstnævnte afholdes hvert år, pinsemorgen kl. 8.00↓

Læs mere om Urania

Pinsekoncert ved gadekæret i 2019. Foto: Linette Bach

Foto: Linette Bach

 

Chr. Winthersvej

Christian Winther blev født 29. juli 1796 i Fensmark Præstegård↓

Læs mere om Fensmark præstegård 

Fensmark præstegård beliggende på Chr. Winthersvej. Foto: Linette Bach

 

 

Mindestenen for Chr. Winther som er placeret foran Fensmark præstegård↓

Læs mere om Chr. Winther 

Foto af Chr. Winther udlånt fra Det Kongelige Bibliotek

 

 

Fensmark Kirke har gennem år og dage gennemgået utallige forandringer. Man mener, at kirken er bygget omkring 1182↓

Læs mere om Fensmark kirke 

Fensmark kirke. Foto: Linette Bach

 

 

Fra kirken kan du følge den gamle arbejdersti, som fører dig ned til Holmegaard Glasværk og Holmegaard Mose.