Området ved Fensmark gadekær, Fensmark kirke og Fensmark præstegård

Ved landsbyens gadekær er placeret:

Mindestenen for M.A.Th. Kann, som var stifter af Fensmark Sangforening. Kann stiftede også Fensmark Sygekasse, som blev stiftet i 1867. 10 år efter stiftede han De Forenede Sjællandske Sygekasser.

Sidstnævnte er grundlaget for mindestenen ved gadekæret↓

Læs mere om M.A.Th. Kann 

 

 

Statuen Mor Danmark, som er skabt af keramikeren og billedhuggeren, Arne Bang↓

Læs mere om Arne Bang

 

 

Uranias pinsekoncerter. Sidstnævnte afholdes hvert år, pinsemorgen kl. 8.00↓

Læs mere om Urania

Pinsekoncert ved gadekæret i 2019. Foto: Linette Bach

Foto: Linette Bach

 

Chr. Winthersvej

Christian Winther blev født 29. juli 1796 i Fensmark Præstegård↓

Læs mere om Fensmark præstegård 

Fensmark præstegård beliggende på Chr. Winthersvej. Foto: Linette Bach

 

 

Mindestenen for Chr. Winther som er placeret foran Fensmark præstegård↓

Læs mere om Chr. Winther 

 

 

Fensmark Kirke har gennem år og dage gennemgået utallige forandringer. Man mener, at kirken er bygget omkring 1182↓

Læs mere om Fensmark kirke 

Fensmark kirke. Foto: Linette Bach

 

 

Fra kirken kan du følge den gamle arbejdersti, som fører dig ned til Holmegaard Glasværk og Holmegaard Mose.