Holmegaard Glasværk-“Tarzan”

Axel Andersen kaldet “Tarzan”i mengekammeret på Holmegaard Glasværk.

Billedet er udlånt af Axel’s datter Lene Nielsen.