Karl Balschmidt

Karl Balschmidt var glassliber på Holmegaard Glasværk.

Billedet er fra starten af 1960-erne, og er udlånt af Kirsten og Bent.

Han værnede om en gammel skik, som han selv skabte. Børnene fra Fensmark bar maskerne i optoget.

Karl Balschmidt

Fastelavn i Fensmark var noget ganske særligt. Et optog af børn iført festlige og morsomme masker, som drog gennem byen og ned til glasværket. Inspirationen er hentet fra de kendte karnevalsfester i Sydtyskland.

På Holmegaard Glasværk arbejdede ved glasværkets start en del tyske glasmagere. Navne som Flechenstein, Waldhausen og Wolffbrandt m.fl.. Det var efterkommere efter disse, der fik lyst til at videreføre karnevalstraditionen til Fensmark. Heldet var at den helt rigtige mand fandtes på glasværket, nemlig glassliber Karl Balschmidt. Det var hans fortjeneste, at ideén blev realiseret, da han udførte det store arbejde med at fremstille kæmpemaskerne.

Der fandtes karikaturer af Buster Larsen i klovnekostume, Nasser, Frankenstein, Magnus Tagmus, Pippe Langstrømpe, Hilmar Baunsgaard, Storm P´s vagabonder, H.C. Andersen og Søren Kirkegaard. De sidst tilkomne figurer er Reedtz-Thott og Anker Jørgensen.

Mange egne i landet har tidligere haft besøg af maskeraden i forbindelse med bl.a. byfester.

Karl Balschmidt lavede selv maskerne i sin kælder på Vestervej i Fensmark. Børnene fra byen kiggede forbi og fulgte med i arbejdet, som typisk for en maske tog et par måneder.

Historien om Holmegaard Glasværk.

Fensmarks historie