Strøede blomster og lagde gran på vejen

Under flere billeder i kommentarer, er der flere der har fortalt, om smukke kørsler af afdøde i kister til Fensmark kirke.

Bent Pedersen skriver; “Dette var meget almindeligt i 1930-1940-erne, og også op i 1950-erne. Under krigen var der ikke biler til at transportere kisterne, så mange døde hjemme. De afdøde blev hentet i en flot vogn med 2-4 heste. Alt var stort set holdt i sort, og ud for de fleste ejendomme, fra afdødes hjem og til kirken, strøede man blomster eller grønt på vejen.

Jens Hæsum skriver; Jeg husker da gartnerens mor døde og skulle begraves. Der blev der drysset blomster ud på asfalten hele vejen ned til kirken. Det var i begyndelsen af 1960-erne. Det havde jeg aldrig set før.

Kirsten Frederiksen skriver; En ting som står tydeligt for mig er, at når nogen var døde, så lagde man gran på hele Villavej. Når rustvognen kom med afdøde, så gik vi alle ud og kastede blomster foran vognen, det var meget smukt”.

Er det noget du nikker genkendende til, og kan du bidrage med flere historier eller måske billeder, så hører Nye & Gamle Fensmark gerne fra dig.

Sendes til: linette@fensmarkby.dk

 

Tryk på nedenstående billede, for at læse mere om Fensmarks historie, som er udgivet i bøger:

Fensmarks historie