Holmegaard Glasværk i ca. 1925

Tekst til billede: Glasværket ved Kasernen

Holmegaard Glasværk

Billedet er fra ca. 1925.

Bagerst fra venstre, Inger Marie (gift Mielche), Emmy, Tove, Edith, Sigurd.

Forrest fra højre, Jørgen og Grethe Hansen.

Udlånt af Elsebeth Mielcke.

Se flere familiebilleder her.