Holmegaardsvej

Holmegaardsvej i 1941. Pigen står her ved det gamle ishus.