Holmegaardsvej

Kridtgraven langs Holmegaardsvej, hvor Holmegaardsvej nr. 35 ses i baggrunden.

Strakte sig fra Holmegaardsvej 40 til nr. 62.

Billedet er fra ca. 1948-1950.

Udlånt af Anny og Bent Pedersen.

Se filmen: Det gamle smukke hus i kridtgraven.