Holmegaardsvej

Holmegaardsvej på luftfoto i 1952.

Udlånt fra Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Se flere luftfotos