Mælke Hans

virksomheder-39
H.C. Hansen fra Villavej 1 (idag nr. 25)

Blev i daglig tale kaldt “Mælke Hans”.