Urania

Disse 2 billeder stammer fra en begivenhed i Fensmark. Hvilken begivenhed vides dog ikke, og årstallet kendes ej heller. Måske du har et bud?

Billederne er udlånt af Monna Sørensen, der tidligere har skænket Nye & Gamle Fensmark en erindring.

Nye & Gamle Fensmark besøger Monna

Monna er desuden søster til Tove Pedersen (Hansen), som tidligere også har skænket flere erindringer til Nye & Gamle Fensmark.