Besøg af Tina og John

Hyggeligt besøg af Tina Søgren Petersen og John Søgren Petersen.

Johns forældre er Herdis og Børge, som begge var gravere ved Fensmark kirkegård. Johns bedsteforældre var Jenny Hansen og Ejnar Hansen. Jenny var hjemmegående og medhjælper ved Fensmark kirke og Ejnar var ejer af “Handelsgartner E. Hansen Fensmark“. Desuden var han graver ved Fensmark kirkegård.

Gartneriet var beliggende på grunden, hvor Fensmark køreskole havde til huse.

Tina og John medbragte spændende billeder, som naturligvis vil blive præsenteret på Nye & Gamle Fensmark og fensmarkby.dk. Billederne stammer bl.a fra byfesten i Fensmark, hvor Arne Bangs statue “Mor Danmark” ved gadekæret blev afsløret, det gamle alter i Fensmark kirke, luftfoto af gartneriet på Holmegaardvej mv..

Tak for et hyggeligt besøg og tak for at dele jeres spændende billeder med os alle.

Læs om historien bag byen