Holmegaard Glasværk

Foto: Linette Bach

Nye & Gamle Fensmark havde i dag besøg af Poul Bent Christensen, som er søn af tidligere glasmager Ludvig Christensen.

Ludvig var ansat på Holmegaard Glasværk i 75 år, og Ludvigs erindring kan i sin fulde længde, læses i Fortællinger fra Fensmark 1. del.

Poul Bent skænkede et gammelt billede til arbejderboligen, som hans far modtog efter 20 års virke i Fensmarks Sogns Sygekasse.

Nye & Gamle Fensmark har tidligere besøgt Poul Bent i 2015:

Poul Bent stående på Glasværksvej, ses her som nr. 4 fra venstre:

Familiebilleder

Nye & Gamle Fensmark besøgte Finn Christensen i 2017, som også er søn af Ludvig:

Fortællinger fra Fensmark 1. del

Relaterede opslag om Ludvig Christensen:

Holmegaard Glasværk-Glasmager Ludvig Christensen

Holmegaard Glasværk-Glasmager Ludvig Christensen

Holmegaard Glasværk-Glasmager Ludvig Christensen

Holmegaard Glasværk-Glasmagerne Ludvig og Rudolf