Fejring af Chr. Winther i 1946

Fejring af Chr. Winther i 1946

Billeder er udlånt til Nye & Gamle Fensmark af Grethe og Verner Hansen.

Læs om Chr. Winthers bidrag til Fensmarks historie, HER

Læs flere historier og se flere billeder om Chr. Winther, HER

Læs mere og se flere billeder fra Fensmark præstegård, HER

Til højre ses Arne Bang

Signe Brygmann

Elisabeth Brygmann

Til venstre Harry Hansen, Signe Brygmann, og til højre Inger Jensen og Harry “Brøns” Peterse

Til venstre Harry Hansen, Signe Brygmann, og til højre Inger Jensen og Harry “Brøns” Petersen

 

Læs hvordan Augusta Hannibal fejrede Chr. Winther i sommeren 1921:

I sommeren 1921 var der stor fest i vor sogneby, Fensmark. Det var 125-årsdagen for digteren Chr. Winthers fødsel, der blev fejret. Der blev afsløret en mindesten ved præstegården, og derefter gik turen til skoven, hvor der holdtes en stor fest. Der var et optog bestående af ryttere i gamle dragter, en nar, en høstvogn med folkedansere, et par musikanter i gamle dragter og en hvid blomstersmykket karet med fire hvide heste for og en yndig hvidklædt ung pige (det var min ældste søster). Hun var majdronning, og hun skulle afsløre mindestenen. Der var fire flotte drabanter, der fulgte vognen, og som løftede dronningen ned af vognen. Der var tredive småpiger i hvide kjoler med røde skærf og kornblomstkrans på hovedet og flag i hånden, der dannede espalier op til stenen. Det så meget flot ud, og det var en dejlig fest, som man altid vil mindes.

Fejringen af mindestenen for Christian Winther