Fensmark Skole

Fensmark Skole i ca. 1932

Hele skolen er samlet i lærer Larsens have. Lærer Larsens have lå hvor Nissens Hus ligger i dag.

Foto er skænket til Nye & Gamle Fensmark af Finn Skovdal.

Tredje række fra oven; yderst lærer Larsen og ved siden af frk. Nielsen og foran fru Larsen med deres søn.

Tredje række fra oven til venstre lærer Junggren, Finn Skovdals moster, Inger Lund, (født Skovdal i 1924), nederste række nr. 2 fra højre Finn Skovdals mor Asta Rigmor Hansen (født Skovdal i 1921)

Knud Skovdal (født i 1922 eller 1923) og som er Finn Skovdals morbror kigger frem mellem to piger i tredje række. De boede på Møllevej 12 i Kalkerup, senere Skovdal Fjerkræslagteri.

Kender du mon flere af personerne på billedet?

Se flere billeder fra Fensmark Skole