Holmegaardsvej

holmegaardvej-49

Luftfoto af Holmegaardsvej fra 1949. Sylvest Jensen Luftfoto.
Udlånt fra Det Kongelige Bibliotek.