Fensmark Brugsforening

10983393_1548592952066903_9004108905443383518_n1

Chauffør Hartvig Sørensen stående ved lastbilen.

Fensmark Brugsforening så ud som på foto indtil 1932. Efterfølgende blev der foretaget en omfattende modernisering.

Niels Peter Marius Ditlev Nielsen var ejer af Brugsen fra 1922-1946.

Foto er skænket til Nye & Gamle Fensmark af Tage Sejling

 

Brugsen efter moderniseringen i 1932

10368384_1548592918733573_2122327279189838772_n1

 

Tage Sejling overtog forretningen i maj 1953

Bygningen som kan skimtes yderst til højre indeholdt kontor, vaskehus, gammeldags “lokum”. Desuden båse til kalve og grise. 

I selve gården var der udhuse med garage, og lager til kul og koks. Desuden en mødding til affald.

Udlånt af tidligere brugsuddeler Tage Sejling og hustruen Anni.

1908172_1548608975398634_6991570199905675692_n1

På generalforsamlingen i marts 1956, bliver det besluttet at fortage modernisering. Den gamle tilbygning bliver revet ned, og en ny med fuld kælder bliver opført. De gamle skure fjernes, og ny garage opføres. Den gamle bagbutik inddrages i butikken, som omdannes til en moderne “selvvalgsbutik”. Nyt vinylgulv og nyt inventar over det hele. Samtidig bliver uddelerens lejlighed i samme ejendom moderniseret. Der bliver indlagt centralvarme med oliefyr i hele huset.

Indvielse bliver aholdt den 17. oktober 1956.

Udlånt af tidligere brugsuddeler Tage Sejling og hustruen Anni.

Brugsen set fra luften i 1958

10993440_1548612852064913_6489028253716318858_n1

Brugsen i 1960 hvor butikken bliver omdannet til fuld selvbetjening. Der bliver opsat dobbeltdør med indgang og udgang. Udlånt af  Anni og Tage Sejling.

11021107_1552860701640128_5311598635065744849_n1

I 1962-63 kommer der gang i udstykningen af Orlas gård, og en udvidelse af Brugsen bliver mere og mere påkrævet. Det bestemmes herved, at den gamle brugs nedrives, og der efterfølgende opføres en ny. Byggetilladelsen kommer i 1966, og byggeriet opstarter i løbet af sommeren. Indvielse er klar dem 9. februar 1967.

Udlånt af Anni og Tage Sejling. 

10439006_1554652961460902_3189189690647101313_n1

Brugsen efter ombygning i 1972.

Udlånt af Anni og Tage Sejling. 

 Nye & Gamle Fensmark besøgte Tage Sejling i juni 2017.

Det blev til en rigtig hyggelig sludder om de gode gamle dage, hvor Tage var uddeler i Brugsen i perioden 1953-1990.

Tage har tidligere bidraget med fantastiske billeder til Nye & Gamle Fensmark.

Se flere billeder fra Brugsen