Ejvind Jensen ved Chr. Winthers mindesten

Tidligere glassliber Ejvind Jensen ses her ved Christian Winthers mindesten i 1943.

Ejvind var gift med Bertha, som desuden er fotografen.

  • Se billede af Ejvind på Holmegaard Glasværk, HER
  • Læs Berthas erindring fra hendes tid som glasmaler på Holmegaard Glasværk, HER

Mindestenen for Christian Winther blev rejst i 1920.

Læs mere om Chr. Winther, HER

Nye & Gamle Fensmark kan fortælle, hvordan mindestenen blev transporteret til Fensmark:

Holger Hansen skrev således;

“Mindestenen blev på en blokvogn transporteret af glasmagere og slibere helt ude fra Dyrehaven.

Dyrehaven er det skovstykke, man kører igennem, når man skal fra Holmegaard til Skuderløse. Vi brugte nogle løse skinner, som vi flyttede hele tiden. Det tog et par aftener, men så var den også fremme. Præsten måtte nedlægge sin mødding for at give plads til stenen. Da stenen skulle afsløres, havde Karl Schlüter arrangeret et stort optog fra stenen til teglværket, hvor festen skulle holdes.”

Augusta Hannibal skrev således;

I sommeren 1921 var der stor fest i vor sogneby, Fensmark. Det var 125-årsdagen for digteren Chr. Winthers fødsel, der blev fejret. Der blev afsløret en mindesten ved præstegården, og derefter gik turen til skoven, hvor der holdtes en stor fest. Der var et optog bestående af ryttere i gamle dragter, en nar, en høstvogn med folkedansere, et par musikanter i gamle dragter og en hvid blomstersmykket karet med fire hvide heste for og en yndig hvidklædt ung pige (det var min ældste søster). Hun var majdronning, og hun skulle afsløre mindestenen. Der var fire flotte drabanter, der fulgte vognen, og som løftede dronningen ned af vognen. Der var tredive småpiger i hvide kjoler med røde skærf og kornblomstkrans på hovedet og flag i hånden, der dannede espalier op til stenen. Det så meget flot ud, og det var en dejlig fest, som man altid vil mindes.

  • Læs hele Augustas erindring, HER

Småpiger i hvide kjoler med røde skærf og kornblomstkrans på hovedet