Velkommen til Fensmark

Nye & Gamle Fensmark byder velkommen til Fensmark

I Fensmark ligger Holmegaard Mose, som hører til en af Danmarks største højmoser:

Holmegaard Mose er en del af et stort lavtliggende landskab på Sydsjælland. Mosen består af Porsemosen, Gødstrup Engsø og Holmegaard Højmose. Området blev efter istiden efterladt fra isens tilbagetrækning som en stor lavvandet sø, der med tiden blev tilgroet med ellesump og tørvemos. Omkring søen bosatte sig de første mennesker i jægerstenalderens Danmark. Dette gjorde de for at udnytte de gode jagtmuligheder, som fandtes i og ved søen.

Der er fundet adskillige fund fra menneskerne i jægerstenalderen. Her kan nævnes en af Europas ældste buer, desuden mange andre fund af arkæologisk interesse.

Tilvoksningen af den store lavbundede sø har bevirket, at den har skiftet fra sø til mose. Tørvemosplanten sphagnum overtog tilgroningen. Planten har fortsat sin vækst lag på lag, med en tykkelse på ca. 5 meter. Gennem flere tusinde år har den skabt den nuværende Holmegaard Højmose.

I 1825 blev Holmegaard Glasværk grundlagt syd for mosen. Glasværket udnyttede tørven frem til 1924 som brændsel til glasværkets produktion, og har sammen med den øvrige tørvegravning til andre formål, betydet store huller i den gamle højmoses overflade.

Hytte på Holmegaard Glasværk fra 1825 som blev nedrevet i 1942. Billedet er udlånt til Nye & Gamle Fensmark af Næstved Museum

Under anden verdenskrig blev tørvegravningen yderligere intensiveret. Der blev fjernet helt op til 30.000 tons om året. I midten af 1950-erne stoppede tørvegravningen gradvist.

I dag fremstår tørvegravene som åbne søer eller som sphagnumbevokset tørveskær med et rigt plante- og dyreliv.

Billedet er udlånt af Næstved Museum

Verner Hansen som 10-årig ved “Bjørnen”, billedet stammer fra Holmegaard Mose i 1943.

Fensmark bestod engang af to byer:

Udfra dette udsprang  navnet Nye & Gamle Fensmark

Fensmark Kirke

Byen er også kendt for digteren Rasmus Villads Christian Ferdinand Winther 

Digteren blev født den 29. juli 1796 i byens stadig eksisterende præstegård. Blandt hans mest berømte værker er Skriftestolen fra 1843 og Hjortens Flugt fra 1855. Han døde efter et langt og begivenhedsrigt liv i Paris i 1876.

Billede af Fensmark præstegård er udlånt af Simon Bang

Mindestenen for Chr. Winther blev afsløret den 23. juni 1920.

Nye & Gamle Fensmark kan berette, hvordan mindestenen blev transporteret til Fensmark:

“Mindestenen blev på en blokvogn transporteret af glasmagere og slibere helt ude fra Dyrehaven (Dyrehaven er det skovstykke, man kører igennem, når man skal fra Holmegaard til Skuderløse).

“Vi brugte nogle løse skinner, som vi flyttede hele tiden. Det tog et par aftener, men så var den også fremme. Præsten måtte nedlægge sin mødding for at give plads til stenen”. Da stenen skulle afsløres, havde Karl Schlüter arrangeret et stort optog fra stenen til teglværket, hvor festen skulle holdes”, skriver Holger Hansen i sin erindring.

                                                                                       

I 1929 blev billedhuggeren og keramikeren, Arne Bang tilknyttet Holmegaard Glasværk og slog sig ned i byen. Broderen Jacob E. Bang var på dette tidspunkt tilknyttet glasværket som designer.

Arne Bang satte sit tydelige aftryk på Fensmark.

10455579_1641055779487286_6373110429697313764_n1

Billedhugger Arne Bang og lektor Einar Mæhlum ses her til fejringen af Holmegaard Glasværks 125 års jubilæum den 5. august 1950

På Fensmark Kirkegård står hans mest kendte kunstværk, “Den faldne kriger“.

Arne Bang skabte også skulpturen “Høstpigen“, som ligger på nordsiden af kirkegården og skuer ud over Holmegaard Mose med udsigt til det gamle glasværk. “Høstpigen” blev oprindeligt lavet til Stig Lommer.

14729371_10209673126459234_8119823067021764814_n1-768x571

Høstpigen da den var placeret ved Trollesgave.

Alter, altertavle, knæfald og spiret på Fensmark Kirke, er desuden også skabt af Arne Bang. Spiret på kirken symboliserer tro, håb og kærlighed.

Ydermere statuen “Mor Danmark“, som i første omgang var placeret på hjørnet ved Næstvedvej/Stenskovvej, og senere flyttet tættere på Orlas gård ved Fensmark gadekær, vidner om det store aftryk han satte på byen.

Her ses Arne Bang ved Høstpigen. Udlånt af Næstved Arkiverne.