Holmegaardsvej

Holmegaardsvej på luftfoto i 1952. Udlånt fra Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto. Se flere luftfotos

Læs mere

Kalkerup Møllegård

Tildligere indlæg med Kalkerup Møllegård førte mere med sig. (huset lå i nr. 3). Mogens Nielsen kontaktede efterfølgende Nye & […]

Læs mere

Kalkerup Møllegård

Luftfoto af Kalkerup Møllegård Billedet er taget efter Kalkerup Mølle blev revet ned i 1936, hvor kun møllehuset står tilbage […]

Læs mere

Holmegaardsvej

Kridtgraven langs Holmegaardsvej, hvor Holmegaardsvej nr. 35 ses i baggrunden. Strakte sig fra Holmegaardsvej 40 til nr. 62. Billedet er […]

Læs mere

Stenskovvej 39

Stenskovvej nr. 39 (senere nr. 41) på en smuk og vinterlig dag, ca. starten af 1960-erne. Huset blev nedrevet 19. […]

Læs mere

Holmegaard Mose

Holmegaard Mose Holmegaard Mose er en del af et stort lavtliggende landskab på Sydsjælland. Mosen består af Porsemosen, Gødstrup Engsø […]

Læs mere

Købmand Reinhold Jensen

Luftfoto af Købmand Reinhold Jensen. Billedet er udlånt af Reinholds datter Britta Colville. Se tidligere indlæg om Købmand Reinhold Jensen.

Læs mere

Holmegaard Mose

Holmegaard Mose Årstallet og personer på billedet er ukendte. Udlånt af Grethe og Verner Hansen. Holmegaard Mose er en del […]

Læs mere

Holmegaard Mose

Der arbejdes i Holmegaard Mose. Dette foto er et ud af en fotoserie, som Fotograf Melberg, Næstved, optog i forbindelse […]

Læs mere

Holmegaardsvej

Hans Larsen Hansen og Anna Sofie Hansens hjem på Holmegaardsvej 26. De lod det bygge og flyttede fra Skoleengen ind […]

Læs mere

Holmegaardsvej

Holmegaardsvej under ombygning. Set fra nr. 31 mod Folkemusikhuset i ca.1955. Billedet er skænket til Nye & Gamle Fensmark af […]

Læs mere