Holmegaardsvej

Luftfoto fra Holmegaardsvej i 1957 med kig til Holmegaard Glasværk.

Udlånt fra Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto.

Se flere luftfotos her.