Fensmark Kirke

Fensmark Kirke i ca. 1930.

Billedet er udlånt af Anny og Bent Pedersen.

Fensmark Kirke er en landsbykirke fra 1100-tallet.

I 1858 blev der fundet Roskilde-mønter, penninge, som var indmuret i den østlige del af korsmuren. Fundet kunne datere korets opførsel, til begyndelsen af Knud VI´s tid i 1180.

Arkæologiske fund viser, at der har været livlig aktivitet meget langt tilbage. F.eks. har man nedenfor Fensmark Kirke fundet en lille boplads. Mange andre fund viser, at der har været mennesker her siden da.

Find Fensmark Kirke på Facebook.