De gamle poppeltræer på “Den gamle vej”

Foto udlånt af Verner Hansen

Som det ses på ovennævnte billede er der en slags “allé” af træer på den gamle arbejdersti eller den gamle vej, som førte arbejderne ned til glasværket. Træerne på fotoet er popler, som blev plantet i ca. 1835.

Valget af træsorten skyldes, at man fra de indvandrede slibere fra eksempelvis Böhmen vidste, at netop poppeltræet egnede sig til slibeskiver til polering af glas. Polermidlet var pulveriseret pimpsten.

Man har efterhånden som man har fældet træerne genplantet nye træer. I 1996 forsøgte man sig med kastanjetræer og poppeltræer, men de fleste af træerne overlevede ikke pga en meget tør sommer.

Brugen af træskiver ophørte i 1950’erne og man gik efterfølgende over til korkskiver.

Tak til Verner Hansen for den lille historie om træerne.

Navneændring gennem tiderne på Holmegaard Glasværk

Historisk oversigt over Holmegaard Glasværk

Historien om Holmegaard Glasværk

 

 

Foto: Linette Bach (2017)