Forsørgelsesvæsenet

Fattigvæsenet – Fattigsager – Forsørgelsesvæsenet- Offentlig forsorg – Sociale sager – Kommunehuset Forsørgelsespligten I Forhandlingsprotokollerne for Fensmark-Rislev Kommune 1923 til […]

Læs mere