Holmegaard Glasværk-Det katolske kapel i 1951

det-katolske-kapel-venstre-driftbestyrer-karl-schluter-illona-wieselmann-og-redaktoer-gunnar-buchwald-billede-er-fra-8-juli-1951

Det Katolske Kapel. Fra venstre driftbestyrer Karl Schlüter, Illona Wieselmann og redaktør Gunnar Buchwald. Billede er fra 8 juli 1951.

Udlånt til Nye & Gamle Fensmark af Holmegaards fotoarkiv, som i dag befinder sig hos Næstved Museum.

Det katolske kapel blev anlagt i 1835, da indsmuglede bøhmiske glaspustere blev gift. Glaspusterne havde taget deres kærester med, og på daværende tidpunkt kunne de unge ikke leve sammen uden at være lovformeligt gift. I 1896 stillede lensgreve Danneskiold-Samsøe to rum til rådighed til fast kirkelig brug for katolske gudstjenester.