Afhentning af materiale hos Allie og Ib

Allie og Ib

I dag har Nye & Gamle Fensmark besøgt Allie og Ib. Det var et ganske interessant og lærerigt møde, og siden har igen hjembragt spændende materiale.

Ib Skourup Larsen

Født 25.04 1943 i København.

Kom til Næstved i 1962, hvor han blev soldat på Gardehusarkasernen.

Stod for officersmessen, da Herlufsholm Kostskole havde 400 års jubilæum i 1965. Han stod derfor for serveringen til festmiddagen på Herlufsholm Kostskole sammen med 20 soldater. Baron Axel Reedtz-Thott var på det tidspunkt forstander for Herlufsholm kostskole. Han tilbød Ib et job som hushovmester på Gavnø, men da Ib og Axel Reedtz-Thott ikke rigtig havde fået afklaret, hvad jobbet indeholdt, blev det kun til en kort periode i 1965 at Ib var hushovmester. Han havde afløst chaufføren på Gavnø nogle gange, og havde blandt andet kørt baronen og hustru til Tybjerggård Hovedbygning, som Emil Lassen havde lejet af Herlufsholm Gods.

Ib blev ansat hos Emil Lassen på Tybjerggård den 15.04 1966 som privatchauffør og tjener. Han var der til dennes død i juli 1981.

Tybjerggård

Ib blev hjulpet til et job på Glasværket af Emil Lassens søn efter faderens død, da Frants Lassen sad i bestyrelsen for Holmegaards Glasværk. Ib startede på Holmegårds Glasværker 01.03 1982 i kunstnerhytten som ”alt mulig mand”. Han begyndte dog ret hurtigt at være med til at stille udstillinger op for designerne og blev senere en del af udstillingsgruppen for både glas, porcelæn og sølv, og hans faste arbejdsplads blev derfor i Smallegade og senere Sdr. Fasanvej. Efter at de tre produktlinjer var blevet skilt ad, kom udstillingsgruppen kun til at tilhøre Georg Jensen. Ib gik på pension den 01.05 2010.

Allie Larsen

Født den 15.11 1947 i Næstved. Gik på Lindebjergskolen, hvorfra hun tog realeksamen i 1964.

Var i lære som kontorassistent hos firma E. Fischer (radio, cykler og TV en gros), Næstved fra 1964-1967.

Blev ansat på Holmegaards Glasværk 16.aug. 1967 i driftsbogholderiet.

Allie’s 40 års jubilæum

Har haft forskellige opgaver i økonomiafdelingen gennem de 45 år, hun var ansat. Hun gik på pension den 31.12 2012.

Ib og Allie

Mødte hinanden i Næstved i 1965. Blev gift 25.06. 1966. Boede på Tybjergaard til 1975. De flyttede til Kildealle 22, Fensmark den 1.november 1975 og bor der stadig (år 2017).

Har to drenge – Jørn født 30.11 1966 og Jesper født 20.11 1982.

Allie og Ib

Se flere besøg

Læs eller skriv en kommentar til besøget hos Allie og Ib på Facebook ↓