Holmegaard Glasværk

Videoen er skænket til Nye & Gamle Fensmark af af Leif Rostgaard Nielsen.