De 2 første lastbiler på Holmegaard Glasværk

Holmegaard Glasværk. Den første lastbil_fensmark_by_176

Chauffør Kaj Møller og forvalter Wilhelm Wiegand.

Første lastbil

Holmegaard Glasværks første lastbil, Brandenburg.

Kørte i perioden 1918 til 1920.

Lastbilen havde tidligere kørt som rutebil mellem Roskilde og Skibby.

Udlånt af Peter Gorm Wrisberg Larsen.

Kaj Møller startede i sin tid med at køre glas med hest og vogn i 1915, og Augusta Hannibal skrev således;

“Jeg husker bl.a. dengang glasset blev kørt til Olstrup Station. Det var Henrik Larsen, der var kusk på hestekøretøjet med de store kasser. Det gik bestemt ikke i raketfart, men farligt så det ud, når det store læs slingrede om hjørnet ved kroen, og det hændte også, at en af de tomme kasser på tilbagevejen havde forskubbet sig. Ofte var det svært at få øje på Henrik Larsen, for kasserne stod både til højre og venstre og bagpå. Man kan sige, at han sad lunt i svinget. Hjemturen foregik vist for det meste i søvne, for som Henrik sagde: Det gør godt med en lille genever,” og så kunne det jo hænde, at øjnene blev lidt tunge. Med det skete der dog ikke noget ved, for hestene skulle nok selv finde vejen. Omkring først i tyverne blev hestekøretøjet afløst af en lastbil med anhænger. Den blev kørt af Kaj Møller med J.P. Hansen som en slags ”andenstyrmand”. Hans opgave var at sidde på anhængeren og passe bremserne på denne”.

Læs hele Augusta Hannibals erindring, HER

 

163

Til højre Kaj Møller, på venstre side Christian Nielsen, drengen siddende øverst, Ib Møller. Forrest Han Nielsen (søn af Christian Nielsen)

 

Anden lastbil

Holmegaard Glasværks første lastbil ses her på Holme Olstrup station i ca. 1921.

Det var før man byggede banen fra glasværket til stationen.

Det kan være Kaj Møller til højre som senere blev lokomotivfører på glasværksbanen.

Udlånt af Peter Gorm Wrisberg Larsen.

 

Holmegaard Glasværks 2. lastbil Scania Vabis, ses her i 1920.

På billedet ses Kaj Møller, Alfred Christensen og Jens Peter Hansen.

Udlånt til Nye & Gamle Fensmark af Holmegaards fotoarkiv, som i dag befinder sig hos Næstved Museum.

 

Diesellokomotiv

I 1922 blev lastbilen udskiftet med et diesellokomotiv.

Billledet er indsendt af Peter Gorm Wrisberg Larsen, og stammer fra NæstvedArkiverne

Verner Hansen tilføjer til billedeDet er ikke tørv, men derimod kul, der er i vognene. Kullene er store stykker, som blev knust, og derefter brugt til glassmeltning. “Karavanen” må være på vej fra Holme Olstrup station.

Holmegaard Glasværks diesellokomotiv i ca. 1922, som kørte på den såkaldte Glasværksbanen.

Lokomotivet blev brugt til kørsel med glas i kasser, som blev leveret til Holme Olstrup.

Efter aflæsningen af glasset stod tipvogne klar med kul, som skulle med retur til glasværket.

Lokomotivet havde tidligere kørt med roer på en roebane et sted på Sjælland.

I midten ses enten Knud Bach eller Svend Bach. Pårørende til stifter af Nye & Gamle Fensmark, Linette Bach.

Udlånt til Nye & Gamle Fensmark af Holmegaards fotoarkiv, som i dag befinder sig hos Næstved Museum.

Glasværksbanen ↓

 

En model af glasværksbanen. Foto er skænket til Nye & Gamle Fensmark af Peter Gorm Wrisberg Larsen.

 

Navneændring gennem tiderne på Holmegaard Glasværk

Historisk oversigt over Holmegaard Glasværk

Historien om Holmegaard Glasværk

Følg Nye & Gamle Fensmark på Facebook, HER