Holmegaard Mose

10987687_1550318815227650_6936623595467318219_n1

Billede af tørvearbejdere i Holmegaard Mose. Billede er fra omkring 1940-1945. Personer på billedet er
nr. 2 fra højre Freddy Larsen, far til murer Erik Larsen der bor i Holme-Olstrup. Nr. 3 fra højre Aksel Bentzen fra Kalby. Nr. 4 er Vagn Pedersen, Holme-Olstrup, der senere blev gift med murer Andreas Jensens datter, Bodil. Nr. 5 Tove Larsen, siddende i græsset, blev gift med Freddy Larsen. De byggede hus ved siden af Brugsen i Holme-Olstrup. Disse personer på billedet holdt det hele i gang, da det var strenge tider i landet. En stor del af personerne er i familie med tidligere borgmester Ove Larsen.

Se facebooksiden, hvis du vil give dette indlæg et like, eller ønsker at kommentere.

Holmegaard Mose er en del af et stort lavtliggende landskab på Sydsjælland. Mosen består af Porsemosen, Gødstrup Engsø og Holmegaard Højmose. Området blev efter istiden efterladt fra isens tilbagetrækning som en stor lavvandet sø, der med tiden blev tilgroet med ellesump og tørvemos. Omkring søen bosatte sig de første mennesker i jægerstenalderens Danmark. Dette gjorde de for at udnytte de gode jagtmuligheder, som fandtes i og ved søen. Der er fundet adskillige fund fra menneskerne i jægerstenalderen. Her kan nævnes en af Europas ældste buer, desuden mange andre fund af arkæologisk interesse.
Tilvoksningen af den store lavbundede sø har bevirket, at den har skiftet fra sø til mose. Tørvemos planten sphagnum overtog tilgroningen. Planten har fortsat sin vækst lag på lag, med en tykkelse på ca. 5 meter. Gennem flere tusinde har den skabt den nuværende Holmegaards Højmose.
I 1825 blev Holmegård Glasværk grundlagt syd for mosen. Glasværket udnyttede tørven frem til 1924 som brændsel til glasværkets produktion, og har sammen med den øvrige tørvegravning til andre formål, betydet store huller i den gamle højmoses overflade. Under anden verdenskrig blev tørvegravningen yderligere intensiveret.  Der blev fjernet helt op til 30.000 tons om året. I midten af 1950’erne stoppede tørvegravningen gradvist. I dag fremstår tørvegravene som åbne søer eller som sphagnumbevokset tørveskær med et rigt plante- og dyreliv.