Borgerne tog en smuk afsked med de afdøde

Tove fortæller her i ovenstående klip, hvordan man for 50-60 år siden tog afsked med byens borgere.

Tove er datter af Merry og H.C. Hansen (Mælke Hans). Toves søster er Monna, der også tidligere har fortalt sin historie til Nye & Gamle Fensmark. Toves bedsteforældre var Sofie og Jørgen Hansen. Jørgen var oversorterer på Holmegaard Glasværk og Sofie Hansen røjlede tørv i Holmegaard Mose. Tove blev senere gift med Henning og havde i 40 år sin gang på glasværket.

Bent Pedersen skriver; “Dette var meget almindeligt i 1930-1940-erne, og også op i 1950-erne. Under krigen var der ikke biler til at transportere kisterne, så mange døde hjemme. De afdøde blev hentet i en flot vogn med 2-4 heste. Alt var stort set holdt i sort, og ud for de fleste ejendomme, fra afdødes hjem og til kirken, strøede man blomster eller grønt på vejen.

Jens Hæsum skriver; Jeg husker da gartnerens mor døde og skulle begraves. Der blev der drysset blomster ud på asfalten hele vejen ned til kirken. Det var i begyndelsen af 1960-erne. Det havde jeg aldrig set før.

Kirsten Frederiksen skriver; En ting som står tydeligt for mig er, at når nogen var døde, så lagde man gran på hele Villavej. Når rustvognen kom med afdøde, så gik vi alle ud og kastede blomster foran vognen, det var meget smukt”.

Er det noget du nikker genkendende til, og kan du bidrage med flere historier eller måske billeder, så hører Nye & Gamle Fensmark gerne fra dig.

Sendes til: linette@fensmarkby.dk

 

Du kan også høre Tove synge Frihedssangen, HER