Holmegaard Glasværk

Leif Rostgaard Nielsen var til bogreception den 11. november 2017 på Holmegaard Glasværk.

Nye & Gamle Fensmark takker Leif for filmen.

På dagen besøgte Leif også Holmegaard Mose.