Kommunehuset

Kommunehuset som var beliggende på Stenskovvej.

Vil du læse eller skrive en kommentar til ovennævnte billede på Facebook, så tryk på billedet ↑