Reception

Reception i forbindelse med Pia Rydahls bogudgivelse

Receptionen foregår lørdag den 29. april 2017 kl. 11.00-12.00.

Pia Rydahl har skrevet bogen DER BRÆNDER EN ILD. En bevægende skildring om, hvad der kan ske, når det stærke bånd mellem mennesker brydes.

Pia Rydahl

Handlingen foregår i miljøet på og omkring Holmegaard Glasværk.

Pia Rydahl er selv opvokset i området og har trådt sine barne- og ungdomsben i området op gennem 1970’erne og 1980’erne.

Tilmelding er nødvendigt. Tilmeld dig på mail hehem@naestved.dk senest 25. april 2017.

I forbindelse med dette arrangement skal vi gøre opmærksom på, at der IKKE er adgang til toiletter mv.

Receptionen vil foregå på et afgrænset område af sikkerhedsmæssige hensyn, og vi henstiller deltagerne til at respektere afgrænsningen.

Hvis vejret og påklædningen tillader det, er det oplagt at gå en tur i Holmegaard Mose efter receptionen.

Med venlig hilsen

Museum Sydøstdanmark og Næstved Kommune

Vi startede med informationsmødet den 15. februar 2017. Nu følger ovenstående invitation til en lille uformel reception i forbindelse med Pia Rydahls bogudgivelse.

Flere arrangementer er i ”støbeskeen”. Alle arrangementer søger vi tilrettelagt, planlagt og gennemført med jeres og lokalområdets involvering.