Skolen på Holmegaard Glasværk

Postkort fra skolen på Holmegaard Glasværk, Engvej

Skolen brændte den 17. december 1903.

Carl Vilhelm Frants Rehermann skriver således:

Skolen, som alle Børnene fra Glasværket, samt de Børn fra Omegnen som arbejde i Hytten, gik i, var en privat Skole oprettet af Holmegaards Glasværk. Der kunne til tider være ek 50 Elever, som var delt i fire Klasser. De to ældste Klasser undervistes af Læreren selv, idet en Klasse gik i Skole om Formiddagen og en om Eftermiddagen. De to smaa Klasser undervistes af Lærerens Hustru eller Husbestyrerinde alt eftersom Læreren var gift eller ugift.

Enhver Familie som boede i Fabrikkens Huse maatte betale 2 kr i Skolepenge pr Md enten de havde skolesøgende Børn eller ej. Skolen bestod lige til 1910 da den blev nedlagt. I dette aar var Loven som forbød Børn under 14 aar at arbejde paa Fabrikken og lignende Arbejdspladser vedtaget, og dermed Fabrikkens Pligt til at opretholde Skolen ophørt. Børnene fra Glasværket maatte nu søge den kommunale Skole i Fensmark.

Læs Carl Rehermanns levnedsskildring, HER

Læs tidligere glasmager Holger Hansens erindring om skolebranden på glasværket:

Så var der en skyrer (det var en slags fyrbøder); det er kun i glasmagersprog, han hedder skyrer. Han gik omkring og vækkede alle beboerne om morgenen, sparkede på dørene og råbte: ”Arbejde”, så det kunne høres helt oppe i Fensmark. Den 17. december 1903 kom han midt om natten og råbte: ”Op alle mand, skolen brænder, se og kom ned i hytten og få fat i en spand hver”. Vi kom op i en fart og ned til skolen. Men trods vor indsats, kunne skolen ikke reddes, og den brændte helt.

Dengang var der jo nemlig skole på glasværket, for at de kunne bruge børnene til at gå i hytten. Det var både piger og drenge. Så gik de skole den halve dag og i hytten den anden halve dag. Efter branden måtte de gå i skole oppe på kroen, til glasværket fik bygget en ny skole.

  • Hele Holger Hansens erindring kan læses i Fortællinger fra Fensmark 2 . del, som kan købes i Fensmark Brugsforenings kiosk.

Årstal på kortet er ukendt.

Udlånt af Søren Svendsen.

Navneændring gennem tiderne på Holmegaard Glasværk

Historisk oversigt over Holmegaard Glasværk

Historien om Holmegaard Glasværk