Urania

Urania på tur i starten af 1960’erne.

Fra venstre Rudolf Andersen, Peter Jensen, Kryger Rasmussen, ukendt og Arne Halfdan.

Udlånt af Torsten Victor Hansen, søn af Poul Victor Hansen (cykelsmeden) og teknisk tegner på Holmegaard Glasværk. Stammer fra en 8 mm Bent Hesselmark har har taget i 1962-63, hvor Torstens far for første gang var med Urania, som fanebærer. Siden var han fast medlem i foreningen, til hans død.

Musikforeningen Urania blev stiftet den 29. februar 1884 på Holmegaard Glasværk i Fensmark.

Blandt stifterne af Urania var glasmager Theodor Lennartz, som var kommet til byen fra Westphalen. Han blev Uranias første dirigent.

Glasmager Theodor Lennartz. Uranias første dirigent.

Det vides ikke, hvordan Uranias navn opstod, dog at en kreds af glasmagere samledes om projektet.

Carl Rehermann var med fra stiftelsen i 1884.

Nye & Gamle Fensmark har tidligere udgivet levnedsskildring af Carl Rehermann, som var med ved stiftelsen af Urania i 1884. Han var i mange år leder af orkestret, og spillede selv klarinet.

Om sommeren arrangerede Urania skovture om søndagen, hvor det blev afholdt i Fensmark Skov. Kl. 14 stillede Urania op ved kroen, og omkring dem samledes “glasbyens” beboere. Når Urania spillede march, stillede folk op, og de fremmødte gik videre til Fensmark Skov. I skoven sørgede Urania for underholdningen.

Efterfølgende blev den medbragte mad fortæret, og de fremmødte vandrede hjemad igen sammen med orkestret.

 

Læs eller skriv en kommentar til billedet, ved at trykke på Facebook logo↓