Villavej

13000285_1697610113831852_8701608556154440724_n1

Lena Andersen har opslået dette billede med tekst i kommentar til albummet “Villavej”

Foto er fra 18. marts 2008.

Fra venstre: Lidt af nr. 15, nr. 17, nr. 19, nr. 21, lidt af nr. 23 og nr. 25:
Nr. 15 boede: Edvard og Marie Christiansen. Herefter Aage og Milred Hansen med børnene: Preben, Anne og Helen.
Nr. 17 boede: Asta og Børge Pedersen med børnene Keld og Birgit. Asta Pedersen fraflyttede huset i 2003.
Nr. 19 boede: Lars (Laus) Pedersen (indtil ca.1951), Anna, Peter og Lena Christoffersen og Torben Andersen (fra 1962-1965). I juni1980 overtog Trine Kristensen + Klaus Falsing huset.
Nr. 21 boede: Jenny, Carl og datteren Else Christensen (Bach) og sidenhen barnebarnet Connie Bach.
Nr. 23 boede: Sofie og Villy Waldhausen med børnene Birgit og Eva Waldhausen, der døde som små + Frede Waldhausen. Karen ”Sofie” Waldhausen døde 13. juli 1964.
Herefter overtog Kaj Christensen dette hus.
Nr. 25 boede: Merry og Hans Chr. Hansen + Hans`s gamle forældre (Sofie og Jørgen Hansen) + børnene Monna og Tove Hansen.

Alle beboere på Villavej, sådan som jeg husker det og har fået fortalt det af mine forældre: — Beboere på Villavej i tiden 1942–1965:

Nissens hus:
Da jeg var barn og ung boede vores førstelærer Arne Nissen sammen med sin kone og 3 børn: Jørgen–Lill (Inger Marie?) og Poul-Erik Nissen i huset over for forsamlingshuset og med have helt op til Henry Kafkas hus på Villavej.

01 – Villavej 1 (13):
Glasmager Anton Kaffka (som jeg selv dog ikke husker…!)
Signe og Henry Kaffka og datteren Inger Kaffka (gift Søkilde).

Fran og Kaj Pedersen og måske? sønnen Steen
(Kaj bor i dag i Næstved sammen med min mands ældste søster Johny Hansen).

02 – Villavej 3 (12):
Karen og Christine/Kristine Hansen (De gamle sypiger kaldet).

Else og Georg Vagn Nielsen og døtrene Anne, Connie og Bente Nielsen.

Herefter overtog Else`s forældre: Thora og Carl Mathiesen.

03 – Villavej 5 (11):
Kamilla Hansen, mor til Paula
Paula og Robert Hansen og børnene: Maja-Sonja-Erik og Roald Hansen.

04 – Villavej 7 (10):
Christine og Frederik Pedersen med børnene Lizzie og Bent Pedersen.

05 – Villavej 9 (9)
Karen og Jens Christoffersen og datteren Gurli Christoffersen.
Jens Christoffersen og husbestyrerinden Nancy Olsen.
Jens Christoffersen og Signe (hustru nr. 2).
Jens Christoffersen og husbestyrerinden Gudrun Rønholt.
Jens var bror til Axel og Peter.

06 – Villavej 11 (8):
Gerda og Axel Christoffersen med datteren Ruth Christoffersen.
Axel var bror til Jens og Peter.

Lenas mormor: Johanne Hansen (til leje…!)

Aage og Johanne Jensen (til leje…!)

07 – Villavej 13 (7):
Anna ”Strygekone”, som arbejdede i vaskeriet på Grimstrup Børnehjem.
En kort overgang (til leje…!) Rosa og Carl Gustav Clausen (bror til bl.a. Peter Clausen).

Margit og Valdemar Mortensen med datteren Kirsten Mortensen

08 – Villavej 15 (6):
Edvard og Marie Christiansen (hun var vist hans hustru nr. 2).

Aage og Milred Hansen med børnene: Preben-Anne–Helen.

09 – Villavej 17 (5):
(Store) Carl Christensen og hans husbestyrerinde Jensine Jensen.
Carl Christensen var død, før jeg kan huske ham, og Jensine boede da på vort gl. alderdomshjem ved Gadekæret.

Asta og Børge Pedersen og børnene Keld og Birgit Pedersen. Asta flyttede fra huset i 2003.

10 – Villavej 19 (4):
Lars Petersen, hans kone og deres 3 børn: Ella, Inger og Ejner
Lars Petersen alene (til leje…!)
Anna og Peter Christoffersen og datter Lena Christoffersen(1942-1965). Siden hen også svigersønnen Torben Andersen (1962-1965).
Anna og Peter solgte huset i juni 1980.

Fra juni 1980: Trine Kristensen og Klaus Falsing.

11 – Villavej 21 (3):
Jenny og Carl Christensen med datteren Else Christensen (gift Bach).

Elses datter Connie Bach har huset i dag (er vist fraflyttet i 2015?).

12 – Villavej 23 (2):
Karen Sofie og Villy Waldhausen med døtrene Birgit og Eva, der døde som små + sønnen Frede Waldhausen.

Kaj Christensen og siden hen også hans veninde Emmy Nicolajsen.

13 – Villavej 25 (1):
Hans`s forældre: Sofie og Jørgen Hansen.
Merry og Hans Chr. Hansen + Børn: Monna og Tove Hansen.

Svend og Martha Pedersens datter Merete bor der endnu: Hendes navn er Anne Merete Maibøll.

+ 3 lærerboliger:
Lærerbolig 3 over for mine forældre var beboet af Dorthe og John Burchard og deres 2 små børn: Claus og Marianne(?).

Pedel Rudolf Nielsen med hustruen Else Nielsen.

Lærerbolig 2 i midten var beboet af Else og Karl Junggren og deres 3 børn: Agnethe–Esther og Christian Junggren.

Lærerbolig 1 over for Roberts var beboet af. Agnethe og Niels Rasmussen og deres 2 piger: Susanne og Anne Mette (kaldt for Mette).

 

Se facebooksiden, hvis du vil give dette indlæg et like, eller ønsker at kommentere.