Holmegaard Glasværk

Øgenavne på Holmegaard Glasværk. 

Holmegaard Glasværk var det mere reglen end undtagelsen, at man havde et øgenavn.

Svend Aage Nielsen giver her en gennemgang af nogle af de ansatte og deres øgenavne:

På billedet ses Svend Aage Nielsen til åbent hus i den gamle arbejderbolig den 9. december 2017.

En af grundene til, at man anvendte øgenavne, var, at en del medarbejderne havde det samme fornavn, og så var det jo praktisk med et ekstra navn, så man kunne kende forskel.

En af de mest markante personer på Glasværket var Keld Arne Nielsen. Hans øgenavn var ”Hvidben”. Han havde fået det af ”Fine Ludvig” (Ludvig Christensen) (Arne ”Hvidben” skriver i sine erindringer (se den), at han havde fået navnet af glasmager Ove Hansen (”Glade Ove”). Jeg var fast inventar på ”Hvidbens” værksted i over 16 år, og jeg studsede i starten, når jeg på akkordberegningen kunne læse, at jeg arbejdede på Arne Nielsens værksted, thi for mig var han kort og godt ”Hvidben”. På værkstedet arbejdede også ”Anses Peter”. Han skiftede senere navn til ”Gingas Peter”. Vores mangeårige anfanger/indvarmer hed Henning Rasmussen, men blev kaldt ”Søster”. Jeg spurgte på et tidspunkt ”Hvidben”, hvorfra det stammede, og han fortalte, at det i virkeligheden var en forkortelse af ”Søster og Svoger”. En anden medarbejder hed Svend Orla Sørensen, og han blev selvfølgelig kaldt ”SOS”. Vores gebaudafsprænger hed Boye ”Den Levende Telefonbog”, og en kort overgang var vores indbærer ”Volvo Erik”.

Ofte havde navnene deres udspring i personernes bopæl, f.eks. ”Arne Rislev”, ”Tybjerg Kaj”, ”Tybjerggrinet” og ”Brandelev Svend”. Han blev senere til ”Kalbybonden”, og ”Bulderjørgen” blev til ”Holløsebonden”.

Familiemæssige forhold kunne bruges. ”Jordmoder Peter”, ”Anses Peter”. De mest kendte var ”Smede Jørgens” efterkommere. De blev til ”Smede Ernst”, Smede Jørgen” o.s.v. Det gjaldt dog ikke Evald. Han påstod, at han var venstremand, fordi han ved siden af glasmagerjobbet drev selvstændig virksomhed. Han opfedede slagterigrise i baghaven til Vognmandsgaarden (lå over for Brugsen), så han blev selvfølgelig til ”Grise Evald”, og hans søn, der også havde hang til landbrug blev kaldt ”Leif Spæ’kalv”.

Personernes statur kunne også bruges. ”Store Otto”, ”Store Christian”, ”Store Børge”, ”Lange Herluf”, Lange Henry”, Lange Ejgil” og ”Lange Evald”. Der var dog to, der blev kaldt ”Lille Børge”. ”Lille Svend” måtte ændre sit navn til ”Ursus”, da der var en anden Svend, der blev kaldt ”Svend Tyndskid”.

Udseende kastede også en del navne af sig. ”Krølle Jørgen”, ”Krølle Johannes, for at nævne et par stykker.

Hvis man boede i nærheden at Fensmark Skov eller Stenskoven, kunne man komme til at hedde ”Ræve Niels” eller ”Ræve Otto”, Grævlingen” og ”Skovtrolden”.

Niels Danielsen var ”Robotten”.

Knud Jakobsen havde i en årerække udelukkende lavet ”Serie 5” glassene, og hans rutine gjorde, at det virkelig gik ud over stepperne i hans værksted, så han blev selvfølgelig kaldt ”Tarok”. På et tidspunkt skulle Holger Arvidsen arbejde i ”Taroks” Værksted, så vi ville kalde ham ”My Nevele” (en konkurrent til Tarok), men det fængede aldrig, så han måtte nøjes med sit gamle øgenavn, ”Høj og Flot”. Det havde han fået af Toivo Jakkonen. Toivo havde overhørt en samtale i Brugsen, hvor Elses mor havde fortalt, at hun nu havde fået en høj og flot svigersøn.

Der var også enkelte paradokser. F.eks. har jeg aldrig set ”Glade Aage” være glad.

Her til slut en opremsning af navne, hvis årsag fortoner sig i det blå: ”Sølvræven”, ”Røde Verner”, ”Svend Gadekær”, ”Gandhi”, ” Fiselbach”, ”Farbror Niels”, ”Bent Carlo”, ”Super Poul”, ”Skrædderen”, ”Sneploven”, ”Lokumsbrættet”, ”Perna John”, ”Busser”, Tommelise”, ”Piloten”, ”Revolver Harry”, ”Fodboldpræsten” og mange flere, og så har jeg endda ikke medtaget de navne, der ikke egner sig til at blive trykt offentlig.

Foto: Linette Bach

Historien bag Holmegaard Glasværk.

Svend Aage i færd med glasset:

Holmegaard Glasværk

Læs eller skriv en kommentar til øgenavnene på Facebook ↓

Fensmarks historie blev udgivet i 2017.

Se mere her: Fortællinger fra Fensmark 1.- og 2. del.