Femte afsnit hvor Linette besøger Hanne og Benny Bonnesen

Nye & Gamle Fensmark besøger Hanne og Benny Bonnesen i deres hjem.

Hanne er datter af tidligere glasmager Herluf Nielsen og søster til tidligere glasmager Tommy Nielsen.

Hanne tilbragte meget af sin barndom hos sine bedsteforældre i slagtermester Anton Larsens bolig på Kalkerupvej.

Kommentarer til programmet: