Holmegaardsvej

Holmegaardsvej set fra luften i 1958.

I bagrunden blev der tidligere gravet kalk.

I dag er er det et grønt område.

Udlånt fra Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Jensen, Luftfoto.

Se flere luftfotos

Bagved Holmegaardsvej 46, 44 (forrest lidt af nr. 31). Her blev der gravet kalk. Billedet er udlånt af Merete Maibøll.