Uranias skovture i Fensmark Skov

Carl Vilhelm Frants Rehermann blev født i 1869, og arbejdede på Holmegaard Glasværk i perioden 1889-1939.

Carl Reherman skrev således:

Jeg var kun en 16-aars Dreng da Urania stiftedes, men blev alligevel aktivt Medlem af Orkestret og har været det lige til jeg forlod Arbejdet i Hytten. Uranias aktive Medlemstal var 10-14 Mand. Orkestret var til stor Glæde og Fornøjelse for Fabrikkens Beboere. Utallige er de Gange hvor Urania har medvirket ved Fester og Sammenkomster ikke alene inden for sit eget Sogns grænser, men ogsaa udensogns. Selv ved Begravelser medvirkede Urania. Det gik med sin Fane i Spidsen for Ligtoget og blæste Sørgekoraler, dog kun naar det var en Mand, som var ansat paa Fabrikken, der blev begravet, aldrig ved Kvinders Begravelse.

I den lyse Sommertid arrangerede Urania tit Skovtur Søndag Eftermiddag og altid Pinsedags Eftermiddag ud til den nærliggende Fensmarkskov. Kl. 14 Stillede Urania med sine blankpudsede In-strumenter op ved Kroen, og saa samledes Glasværkets Befolkning omkring dem, først og fremmest de søndagspyntede Børn, Kvinder med Madkurve paa Armen og de mindste Poder i Barnevognene, Mændene, (som daarligt havde fået Middagssøvnen gnedet af Øjnene) kom altid sidst. Naar Urania begyndte at spille en March stillede vi op i Flok og Geled og saa vandrede vi til Skovs.

Ude i Skoven sørgede Urania for Underholdningen kun afbrudt af en lille Ølpause en Gang imellem. Børnene legede, Kvinderne sladrede hyggeligt om deres Problemer og naar Folk følte Sulten gnave, lejrede man sig i det grønne og tog Hul paa Madkurvene, for saa efter endnu en times Ophold i den grønne Skov, atter at stille op med Musikken i Spidsen og vandre hjemad. Børnene trætte og søvnige men alle de voksne enige om at de havde haft en god og hyggelig Eftermiddag.

Læs Carl Rehermanns levnedsskildring, HER

Urania på skovtur i 1929

Musikforeningen Urania blev stiftet den 29. februar 1884 på Holmegaard Glasværk i Fensmark.

Blandt stifterne af Urania var glasmager Theodor Lennartz, som var kommet til byen fra Westphalen. Han blev Uranias første dirigent.

Glasmager Theodor Lennartz. Uranias første dirigent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vides ikke, hvordan Uranias navn opstod, dog at en kreds af glasmagere samledes om projektet.

Carl Rehermann var med fra stiftelsen i 1884.

Nye & Gamle Fensmark har tidligere udgivet levnedsskildring af Carl Rehermann, som var med ved stiftelsen af Urania i 1884. Han var i mange år leder af orkestret, og spillede selv klarinet.

Om sommeren arrangerede Urania skovture om søndagen, hvor det blev afholdt i Fensmark Skov. Kl. 14 stillede Urania op ved kroen, og omkring dem samledes “glasbyens” beboere. Når Urania spillede march, stillede folk op, og de fremmødte gik videre til Fensmark Skov. I skoven sørgede Urania for underholdningen.

Efterfølgende blev den medbragte mad fortæret, og de fremmødte vandrede hjemad igen sammen med orkestret.

Læs mere om Urania, HER