Glasorkestret på Holmegaard Glasværk

I personalebladet Glas-Pustet fra november 1975 er der en interessant artikel om:

Holmegaard glasorkester – noget af det skøreste!

Det hænder, at glasmagere og lærlinge får lov til at fuske lidt, når der er pause i hytten. Mange spændende ting af glas er kommet til verden på den måde. Et eksempel er glastrompeter, der bl.a. bruges til at sætte liv i lokale fodboldkampe.

På Holmegaard Glasværk har der længe været et stærkt ønske om at få skabt et helt glasorkester, og man har jo musikere til rådighed fra det mere end 90 år gamle harmoniorkester ”Urania”.

Glasværkets 150 års jubilæum den 5/11 1975 har givet rig anledning til at realisere idéen, og man gik for et års tid siden i gang med det meget vanskelige arbejde.

14379875_1762816790644517_9117506986178852813_o1

Et glasinstrument samles af flere dele, som er meget nøjagtigt tilpasset hinanden. Fra glasovnen henter anfangeren en klump glødende glas. Dette tyktflydende råmateriale skal blive til en del af et blæseinstrument. Glasset formes, blæses, køles, afskæres, slynges, bøjes m.v., så først har man en af de mange bøjninger, der skal bruges til instrumentet. Der er mange muligheder for fejl undervejs, og det sker tit, at man må begynde forfra. Og så er problemet, om den passer sammen med de øvrige dele. Der må fremstilles adskillige eksemplarer af hver del for at få bare én, der er god.

Afstemningen af instrumenterne er et helt kapitel for sig. Den foregår, inden glasrøret bøjes i facon. Da man skulle afstemme en tuba, stod man således med et 7-8 meter langt sammensat glasrør i lige linje med mundstykket i den ene ende og gjaldestykket i den anden. Der måtte flere musikalske medhjælpere til, for manden, der spillede, kunne ikke selv vurdere klangen i det fjerne.

Anstrengelserne har resulteret i, at man nu har instrumenter til et 12 mands orkester bestående af 4 trompeter, 5 basuner,1 tuba og to trommer. Hertil kommer Holmegaards to fanfareblæsere, som i øvrigt netop har 25 års jubilæum. De to mænd, der blæser disse lange Aida-horn – Arne Halfdan og Hermod Vincentsen, begge medarbejdere på glasværket, har præsteret det kunststykke at spille alle disse år på de samme instrumenter.

Det nye glasorkester kommer rigtig i ilden til 150 års jubilæet. Det er nødvendigt at komponere specielle mundstykker til glasorkesteret, da instrumenterne råder over et begrænset toneregister. Uranias dirigent, Frede Krüger Rasmussen, har leveret de første kompositioner til glasorkesteret. Det er ”Slibervalsen” og ”Jubilæumsmatch”. De klinger fantastisk godt, selv om der kun er 5 toner at spille på i instrumenterne. Og så skal der laves specielle trækasser til transporten af de kostbare instrumenter. Trommeslageren, Erling Andersen, har lovet at sørge for det – jo, et glasorkester er virkelig noget af det skøreste!

Historien bag Musikforeningen

Musikforeningen Urania blev stiftet den 29. februar 1884 på Holmegaard Glasværk i Fensmark.

Blandt stifterne af Urania var glasmager Theodor Lennartz, som var kommet til byen fra Westphalen. Han blev Uranias første dirigent.

Glasmager Theodor Lennartz. Uranias første dirigent

Det vides ikke, hvordan Uranias navn opstod, dog at en kreds af glasmagere samledes om projektet.

Carl Rehermann var med fra stiftelsen i 1884.

Nye & Gamle Fensmark har tidligere udgivet levnedsskildring af Carl Rehermann, som var med ved stiftelsen af Urania i 1884. Han var i mange år leder af orkestret, og spillede selv klarinet.

Om sommeren arrangerede Urania skovture om søndagen, hvor det blev afholdt i Fensmark Skov. Kl. 14 stillede Urania op ved kroen, og omkring dem samledes “glasbyens” beboere. Når Urania spillede march, stillede folk op, og de fremmødte gik videre til Fensmark Skov. I skoven sørgede Urania for underholdningen.

Efterfølgende blev den medbragte mad fortæret, og de fremmødte vandrede hjemad igen sammen med orkestret.

Læs mere om Urania, HER