Nye & Gamle Fensmark efterlyser viden om arkiv

Nye & Gamle Fensmark efterlyser viden omkring nedenstående:

I forbindelse med Nye & Gamle Fensmarks arbejde med Fensmark præstegård, så er vi stødt ind i et lille mysterium. I 1989 lejer Arbejderhistorisk Arkiv ”Smedens Gule Hus” (Chr. Winthersvej 1) af menighedsrådet. Arkivet havde ellers adresse på plejehjemmet på Ahornvej 1, men får i 1989 lov til at indrette de to sydlige stuer til deres arkiv.

Tilsyneladende har det givet arbejde til en person i 38 timer om ugen. Har du oplysninger om dette arkiv, vil vi meget gerne høre fra dig.